Заглавие: ГОЛЕМИТЕ ГРЕХОВЕ Автор: Имам Зехеби
Страници: 159
Цена: 3.50 лв.

Допълнителна информация:

Издателство: Главно мюфтийство

Година – 2018

Издание: Първо

Корици: Меки

Наличност: ДА

 

Предметни рубрики: ислям, Коран, мюсюлмани, етика, хадиси,

© МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

Главно мюфтийство, София, 2018

 ISBN: 978-954-9880-19-9

www.grandmufti.bg

 


Резюме:
Едно от нещата, което ме накара да напиша тази книга е, че хората се отдалечиха от истината и свикнаха със съмнителните неща, въведени в религията, а един ден тези лъжи стават истина за мюсюлманите, дори започват да твърдят, че това е сюннет  в исляма - Аллах да пази.
Затова Всевишният Аллах сътворява по всяко време и място група хора, които следват истината и я отстояват. Те разясняват на хората кое е истина и кое е лъжа, кое е позволено и кое -  забранено.
Всемилостивият Аллах повелява: “О, вярващи, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова! Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, той постига велико избавление.” (ел-Ахзаб, 23: 70-71)
Тълкувайки това знамение Ибн Аббас казва: “Всяко нещо, което Всевишният Аллах е забранил е голям грях, и всяко прегрешение, което води към джехеннема и предизвиква проклятие и навличано гнева  на Всевишния Аллах, е голям грях.”

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.