Допълнителна информация:

Автор: Айшегюл Коч

Издателство: Главно мюфтийство

Година 2020

Издание: Първо

Корици: Меки

Наличност: ДА

Страници: 32

Цена: 3.50  лв.

Предметни рубрики: ислям, педагогика, детски,

 

© МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

Главно мюфтийство, София, 2020

 ISBN: 978-619-7406-33-7

www.grandmufti.bg

 

Резюме:

Книжката „Моят рамазански дневник“ е подготвена за деца от 6 до 14 годишна възраст, които заедно със своите родители ще спазват оруч и ще извършват ибадет през свещения месец рамазан.

 

В нея те ще могат да отбелязват колко от петкратните намази са изпълнили през деня, дали са държали целия ден оруч или само половината; колко пъти са изказали саляват и келиме-и тевхид; колко страници са прочели от Корана или друга религиозна книга; колко и какви добрини са извършили…, освен това ще имат възможност да наизустят или най-малко да прочетат пред родителите си по една дуа и един хадис, определени за съответния рамазански ден. В края на книжката децата ще имат възможност да запишат своите впечатления за рамазана и рамазанския байрам, а после, да подарят дневника си на своите родители и близки, или да го запазят като спомен.

Какъв по-голям подарък може да получи един човек от своето дете, спазвало оруч и правило ибадет през целия месец рамазан??!


Книжката е голяма възможност да насърчим нашите деца към извършване на ибадет за Аллах Теаля.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.