ПРЕВЕНЦИЯ И ПОМОЩ

Научните изследвания показват, че основния начин за превенция на престъпленията от омраза е образованието и разширяването на светогледа на обществото. Колкото по-висока е степента на информираност на хората, толкова по-малка е вероятността в тях да се зароди омраза срещу други, различни от тях. Това означава, че борбата с престъпленията от омраза трябва да се води на много нива. От семейната среда и училището до широки национални кампании за информиране на населението за различни теми от обществено значение, често съществуващи като табу.

Ролята на полицията, следствието и съда също е от огромна важност за по-голямата разкриваемост на престъпленията. Тепърва трябва да се преодолеят много проблеми, свързани с информираността на самите служители на тези институции, личната им мотивация и съществуващата законова база. Това са и основните причини, поради които по-голямата част от жертвите на престъпления от омраза изобщо не сигнализират за инцидентите.

Важен момент от възстановяването на психологичното равновесие на пострадалите хора е навременната специализирана помощ осигурена от психолози и психиатри, обучени да се справят с този тип психологични проблеми.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.