На 16.09.2020г. (сряда) в сградата на пловдивското районно мюфтийство се събраха на съвещание имамите от региона. Домакин на срещата беше районният мюфтия – г-н Танер Вели.

23-мата религиозни водачи обсъждаха различни теми, като приоритетни въпроси бяха образованието на децата в джамиите и училищата. Беше взето решение за продължаването на целогодишните Коран курсове в джамиите, както и назначаването на учители по „Религия – ислям“ в училищата.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.