Комисията по социални дейности (КСД) проведе първото си за тази година заседание в Медийно културния център на Мюсюлманско изповедание.

По  традиция през първия месец на календарната година се разглеждат въпроси свързани с протеклата в края на годината кампания „Седмица на сираците“.

Въпреки сложната пандемична обстановка и редица трудности при провеждане на ежегодната кампания за набиране на средства подпомагащи деца в неравностойно положение до момента във фонд „Сираци“ е постъпила сума в размер на 353 127.46 лв. Това надхвърля с близо 20 хиляди лева събраните средства от кампанията през 2019г. Това е показателен успех за активността и съпричастността на мюсюлманската общност и работещите в институцията на мюсюлманското изповедание в своите местни, регионални и национални нива.

Сред даренията са постъпили и средства от работещите  български граждани, които са извън страната и съпричастни дарители от други държави.

Пълен анализ и отчет на събраните средства ще бъде предоставен в близко бъдеще, тъй като все още постъпват събрани средства от мюсюлмански настоятелства и районни мюфтийства.

В заседанието се разгледаха заявления за подпомагане на сираци, постъпили от Районните мюфтийства, като бяха приети още 33 деца. Според регламента на проекта за подпомагане - помощта, която се дава на едно дете продължава до навършване на 14 годишна възраст. Това дава възможност за подпомагане на нови деца, като в момента има възможност да се подпомогнат още над 100 деца.

Желаещите за подпомагане могат да се обърнат към Районните мюфтийства за съдействие.

Комисията по социални дейности разгледа възможности за подпомагане на сираци извън обичайните месечни помощи. На тази основа се взе решение за подпомагане на сирачета, които имат спешна нужда за неотложен ремонт на къщата, в която живеят. Така бяха отпуснати 1 000.00 лв. от фонд сираци

На заседанието също бяха разгледани и гласувани постъпили заявления за еднократна помощ.

Комисията благодари на всички, които са се включили в кампанията за сираците и поддържали социалните кампании на изповеданието.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.