Над 400 ученици от летните Коран курсове в област Добрич ще покажат знанията си за основни познания на Исляма в регионално състезание на 24 август. Решението беше взето след работна среща в Районното мюфтийство в Добрич с преподавателите в летните Коран курсове. 

Районния Мюфтия Акиф Зекерия им благодари за усърдната работа в 28 населени места в областта. Той подчерта, че всеотдайността на преподавателите е в основата на това словото на Аллах да достигне до децата и техните чисти сърца. 

Акиф ходжа поздрави участниците в работната среща по случай Новата година по Хиджра и деня "Ашуре". Пожела им здраве, благоденствие и успех в подготовката на учениците, който да задържи високия интерес към Коран курсовете.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.