obrazovanie2022

Главното Мюфтийство участва на първото Общо събрание на Съвета на мюсюлманските и еврейски лидери (MJLC), както и на Общото събрание на Меджлиса на европейските мюсюлмански лидери (EuLeMa).

Мюсюлманско изповедание в Република България беше представено на двете международни събития в Любляна от Хайри Емин, експерт в Отдела за външни отношения в Главното Мюфтийство. 

По време на заседанията на MJLC и EuLeMa в словенската столица участниците разгледаха вазможностите за създаване на постоянно представителство на организацията и обсъдиха плановете на MJLC и на EuLeMa за 2022 г. Основен акцент беше поставен върху жизненоважната мисия за осигуряване и зачитане на различията между последователите на малцинствените религии в Европа.

Участие в тридневния форум взеха мюсюлмански и еврейски лидери, богослови, учени и интелектуалци от цяла Европа. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.