100 ръководители на летни Коран курсове от Районно мюфтийство - Пазарджик и Районно мюфтийство - Смолян се включиха в обучителни семинари на отдел "Иршад" на Мюсюлманското изповедание.

Общо 4 обучителни семинари бяха проведени в Доспат, Смолян и Велинград.

Ръководителите на летните Коран курсове участваха в лекции, представени от Ресим Шаматарев от отдел "Иршад" на Мюсюлманското изповедание, районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов, районния мюфтия на Пазарджик Салих Халил, наместник-районния мюфтия на Златоград Байрам Ушев и Али Ибрахим от отдел "Вакъфи" на Районно мюфтийство - Пазарджик.

Преподаването по метода на Пратеника Мухаммед (с.а.с) и мотивирането на учениците бяха сред основните теми. Лекторите представиха пред ръководителите на летните Коран курсове похвати за преподаване и сближаване с децата.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.