Едномесечен курс в село Горско Сливово постави началото на подготовката на бъдещи имами. Той е организиран от Районно мюфтийство - Плевен с подкрепата на Главното мюфтийство.

В обучението се включиха 8 души от Районно мюфтийство - Плевен и 3 души от Районно мюфтийство - Велико Търново.

Курсът започна с лекции по Основни познания за Исляма. Преподаватели в него ще бъдат районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак и имамът на с. Лъжница Мухаммед Камбер, който ще предаде своя опит на участниците.

В следващите етапи от подготовката, които ще продължат и след курса, бъдещите имами ще затвърдят и ще надградят наученото.

За да проследят учебния процес, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов и районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев посетиха с. Горско Сливово.

Те разговаряха с участниците в курса, за да научат повече за тяхната мотивация, представиха очакванията на Мюсюлманското изповедание към имамите и начертаха основните задачи пред тях - сплотяването на мюсюлманската общност и предаването на добродетелите и ценностите на Исляма на бъдещото поколение.

Гостите пожелаха успех на бъдещите имами и ги увериха, че винаги могат да разчитат на подкрепата на институцията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.