Районно мюфтийство - Кърджали проведе състезание по Основни познания за Исляма. В надпреварата се включиха деца от всички населени места в областта. 

Състезанието се проведе в Новата джамия в Кърджали и беше открито от имама на джамията Нуруллах Ташкън.

Участниците бяха приветствани от районния мюфтия Басри Еминефенди и директора на Курса за имами в Момчилград Селим Мехмед.

Състезанието се проведе в три тура. Първият етап включваше тест с въпроси, свързани с основни религиозни понятия и термини. Вторият - рецитиране на Сури от Свещения Коран-и Керим и дуа. Третият - устен изпит по Основни познания за Исляма.

Журито обяви следното класиране:

I група (8-11 години)

I ниво

1. Чънар Осман 

2. Алекс Хайтов 

3. Седеф Синап

II ниво

1. Джанер Салим

2. Асие Абдуллах

3. Илкай Кадир

III ниво

1. Мелиха Хафъзбекир

2. Исмаил Ибрахим

3. Гьокай Ахмед 

II група 12-14 години 

I ниво 

1. Енес Хасан

2. Мелек Селяхаттин 

3. Емре Джелил

II ниво 

1. Ерен Джелил

2. Юксел Юксел

3. Бурак Шериф

III ниво 

1. Фуркан Ферхат 

2. Азра Еминефенди

III група 15-16 години

I ниво 

1. Белен Догу

2. Дилек Мюмюн

3. Емре Мехмед 

II ниво

1. Мерйем Младенова

2. Атилла Сюлейман

Всички класирали се ученици получиха предметни и парични награди.

Подаръци получиха също така всички участници в състезанието, както и малките зрители в публиката, които отговаряха на въпросите от специално подготвената за тях викторина.

Районно мюфтийство - Кърджали поздравява всички участници и им пожелава още успехи в бъдеще!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.