150 деца посещаваха летните Коран курсове на Районно мюфтийство - Стара Загора. 26 от тях показаха наученото в регионалното състезание по Основни познания за Исляма, което се състоя в Казанлък.

Надпреварата се проведе в 3 възрастови групи, а сред челновете на журито бяха районните мюфтии на Стара Загора и Велико Търново - Сейхан Мехмед и Нутфи Нутфиев. 

След представянето на участниците журито обяви следното класиране:

Първа група (I-IV клас)

1. Мелих Хасан

2. Мехмет Акиф

3. Емир Иляз

Втора група (V-VII клас)

1. Ибрахим Талиб

2. Умут Алейдинов

3. Йелиз Камбер

Трета група (VIII-X клас)

1. Рабия Джамбаз

2. Ефеджан Етем

3. Муталиб Осман

Всички деца получиха ученически пособия, а класиралите се в съответните групи и парични награди.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.