6 момичета и 3 момчета от Коран курсовете в с. Билка, община Руен участваха в Хатим, на който представиха своя пръв прочит на Свещения Коран-и Керим.

Близо 500 вярващи от селото и населените места в близост се събраха, за да наблюдават програмата, подготвена от тях. 

На Хатима присъстваха районният мюфтия на Бургас Селяхаттин Мухарем, преподавателят на децата в с. Билка Шюкрю ходжа, народните представители Ешреф Ешреф и Фатме Рамадан, кметът на община Руен Исмаил Осман.

Участниците с Хатим програмата получиха специални подаръци.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.