Ръководството на Мюсюлманското изповедание се срещна с делегацията на Международната организация на учените-мюсюлмани (UMAD), която е на посещение у нас. 

Делегацията беше приета в Главното мюфтийство от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам. главните мюфтии Ахмед Хасанов, Бейхан Мехмед, Мурат Пингов, главния секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик и ръководителя на отдел "Външни отношения" Хайри Емин.

Срещата в София беше проведена след като в началото на месец март 2023 г. ръководството на Мюсюлманското изповедание и всички районни мюфтии посетиха посетиха Международната организация на учените-мюсюлмани след като бяха и в засегнатия от земетресението регион в Турция.

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи запозна представителите на UMAD със структурата и основните дейности на Мюсюлманското изповедание. Той заяви, че една от най-важните задачи на институцията в момента е извършването на ремонт на новата сграда на Висшия ислямски институт. Приоритет е и връщането на младите мюсюлмани към ценностите на Исляма.

"През лятото на 2023 г. близо 10 хиляди ученици участваха в летните Коран курсове, организирани от Мюсюлманското изповедание. 500 деца се включиха в летните ни училища и това е едно доказателствата, че религията все повече заема място в техния живот", каза главният мюфтия. 

Д-р Мустафа Хаджи представи социалните проекти на Главното мюфтийство, както и Кампанията в помощ на деца без родители "Седмица на сираците". Той подчерта, че техният успех е факт и благодарение на подкрепата на вярващите в страната. 

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед на свой ред представи дейността на Издателството към Мюсюлманското изповедание, чрез което сп. "Мюсюлмани", религиозната и научноизследователска литература достигат до читателите.

Учените от делегацията на UMAD на свой ред изразиха готовност да си сътрудничат с Мюсюлманското изповедание и да споделят своя опит в областта културата, публичната комуникация и издаването на Фетва. Те дадоха положителна оценка на данните, представени от главния мюфтия.

Представителите на Международната организация на учените-мюсюлмани изявиха желание да се запознаят с млади и активни мюсюлмани в различните региони в страната. В тази връзка им предстоят посещения на Районните мюфтийства в Шумен, Кърджали, Пловдив, Плевен, Разград и Русе.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.