12-годишният Мухаммед Ахмедов е новият хафъз на Мадан. Той заслужи титлата Пазител на Корана, след като показа своите познания за Свещената книга по време на изпит в Централата джамия в града. След като премина успешно през него, 12-годишният младеж, може да се гордее, че е най-младият хафъз и възпитаник на Курса за хафъзи в Мадан.

За да поздравят Мухаммед Ахмедов за неговото усърдие, на тържеството в Мадан присъстваха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, районните мюфтии на Смолян, Стара Загора и Хасково - Неджми Дъбов, Сейхан Мехмед, Ерхан Реджеб, наместник районните мюфтии на Златоград и Девин - Байрам Ушев и Изет Джалев, народни представители, общински съветници и имами.

По време на изпита най-младият ни хафъз рецитира съдържанието на произволно избрани страници от Свещния Коран-и Керим. 

След изпита главният мюфтия направи дуа и връчи Свидетелство за завършен курс за хафъзи на Мухаммед Ахмедов. Д-р Мустафа Хаджи поздрави най-новия Пазител на Корана за решението му да поеме по дългия и труден път на знанието. Младият хафъз получи също така подаръци и поздравления от гостите на тържеството. 

Мюсюлманското изповедание поздравява хафъз Мухаммед Ахмедов за усилията, които е положил при наизустяването на Корана! Нека Всевишният Аллах възнагради както него, така и всички останали, които са избрали да титлата Пазител на Корана!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.