Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед участваха в 37-ата Международна конференция за сближаване на мюсюлманските религиозни школи, която се проведе в периода 1-3 октомври 2023 г. в Иран.

Във форума в Международния конферентен център в Техеран взеха участие религиозни водачи, изследователи, общественици и религиозни дейци от 31 държави. 

Председателят на Световната организация за сближаване на мюсюлманските религиозни школи худжет-ул-ислям Хамид Шехрияри откри конференцията. Той отбеляза, че това събитие се съчетава традиционно със Седмицата на единството, която е обявена от айетуллах Хомейни за отбелязване на рождението на пратеника Мухаммед (с.а.с.). По този начин сунити и шиити могат да отбележат Мевлид-и Неби в една и съща седмица, тъй като според източниците на двете школи има пет дни разлика по отношение на тази свята дата.

Към участниците се обърна и президентът на Иран Ибрахим Реиси, който призова мюсюлманите да се обединят около общи ценности, за да бъдат по-силни.

В продължение на три дни религиозни водачи и представители на академичните среди имаха възможност да изложат своето виждане по отношение на проблеми, свързани с единството на мюсюлманите и да представят идеи за решаването им. 

В рамките на форума Ведат Ахмед се срещна с председателя на Световната организация за сближаване на мюсюлманските религиозни школи. Председателят на Висшия мюсюлмански съвет представи пред организатора на конференцията дейността на Мюсюлманското изповедание, разказа повече за България и за живота на вярващите в страната.

Гостите на конференцията участваха и в среща с министъра на външните работи на Иран Амир Абдуллахиян, който говори за външната политика на Иран и ролята й за сближаването на мюсюлманите. 

В последния ден участниците в международната конференция в Техеран бяха на аудиенция при великия водач на Иранската ислямска революция айетуллах Али Хаменей, който поздрави всички присъстващи по случай рождението на Мухаммед (с.а.с.) и на правнука му имам Джафер, който е е и учител на имам Ебу Ханифе. В словото си айетуллахът сравни Мухаммед (с.а.с.) със слънцето и подчерта, че от неговата светлина се нуждаят не само мюсюлманите, а всички хора по света. 

Айетуллах Хаменей отбеляза значението на следването на Корана и наследството на Мухаммед (с.а.с.) за единството на мюсюлманите.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.