Şumnu bölge müftülüğüne bağlı tarihi Pristoe (Yusufhanlar) köyü camisine güzel bir minare yapıldı. Bu hayırlı hizmet Bursa'lı bağışçı İlhan Arslan'ın desteğiyle vuku buldu. 

Minarenin açılışı özel bir programla, hayır-dualarla gerçekleştirildi.Başmüftü yardımcısı Beyhan Mehmed, Şumnu müftüsü Mesut Mehmed, Kaolinovo belediye başkanı Nida Ahmedov, Bursa'lı iş adamları Recep Altepe ve İlhan Arslan ilgili programa misafir olarak iştirak ettiler, halkın sevincine ortak oldular.

 Minare açılışının akabinde Başmüftü yardımcısı Beyhan Mehmed cuma hutbesi irad etti.

Kazandırılan değerin Yusufhanlar halkına hayırlı olmasını diliyoruz.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.