Мюсюлманското изповедание продължава да предоставя хуманитарна помощ на пострадалите от войната в Газа.

Със средствата, които бяха набрани чрез дарителската кампания на Главното мюфтийство, тази седмица в бедстващия регион бяха раздадени 8 хиляди порции с курбанско месо с ориз, както и 10 хиляди хляба.

Нуждаещите се в Газа получиха още 1000 пакета, които съдържат основни хранителни продукти. Отново бяха раздадени одеяла и лекарства.

Този път хуманитарната помощ беше предоставена в партньорство с Диянета на Република Турция.

Изказваме благодарности на всички наши партньори и дарители!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.