200 жени от населени места в Кърджалийско отправиха обща дуа за здраве и благоденствие през месец Рамазан.

Събитието беше организирано от Районно мюфтийство - Кърджали и препълни джамията с вярващи, които бяха дошли, за да чуят Свещените слова. 

Програмата беше открита с четене на Коран-и Керим от отговорника за провеждането на Коран курсове в няколко общини в областта Емине Хасан. 

След това експертите в отдел "Иршад" на Районно мюфтийство - Кърджали Мевлия Сюлейман и Севинч Емин изнесоха лекция на тема "Коранът и животът". 

Следващата лекция в програмата беше на учениците от Коран курса в с. Черноочене и беше посветена на Значението на Свещената книга и следването на повелите в нея. 

Жени от с. Крилатица на свой ред изпълниха религиозни песни, а в края на събитието от отдел "Иршад" на Районното мюфтийство представиха отчет за дейността, насочена към работа с жените в областта. В него беше посочено, че в периода 2023-2024 г. в Кърджалийско са проведени 121 Хатим програми.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.