Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед гостува на заседание на имамите от Районно мюфтийство - Плевен и проведе ежемесечната си беседа с вярващи в Ловеч. 

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет, районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак и имамите от региона обсъдиха подготовката за предстоящите летни Коран курсове и анализираха резултатите от Кампанията за подпомагане на ислямското образование.

Ведат Ахмед даде висока оценка на постигнатото и окуражи имамите да продължават да изпълняват своите задачи по същия начин.

След заседанието председателят на Висшия мюсюлмански съвет и районният мюфтия посетиха с. Александрово, където се срещнаха с мюсюлмани от селото. 

Посещението приключи с ежемесечният сохбет с мюсюлманската общност, който се провежда от Ведат Ахмед в джамията в Ловеч.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.