Семинар с преподаватели в Коран курсовете беше организиран в Районно мюфтийство - Кърджали.

Имами, ваизета и преподаватели обсъдиха заедно как да мотивират учениците и да събудят техния интерес към изучаването на Корана и ислямските ценности.

Участие в срещата взеха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди, експертът от отдел "Иршад" Бахри Иззет, дипломати, представители на Диянета на Република Турция. 

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи подчерта, че Коран курсовете са едно от най-важните задължения на Мюсюлманското изповедание. Той призова преподавателите и всички ангажирани с тях да се опитат да привлекат децата към джамиите и да спечелят сърцата им.

"Младите хора и в частност децата проявяват интерес към Исляма, но ние призваните да обясняваме религията, трябва да я обясняваме на разбираем за тях език. Много е важно децата от Коран курсовете да заобичат нашите средни духовни училища и да се насочат към тях. Ако успеем да направим това, Коран курсовете ще бъдат успешни", заяви д-р Мустафа Хаджи.

Специално място в семинара заеха теми като методиката на обучението и общуването между преподавателите и учениците.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.