Комисията по издаване на сертификати "Хелял" в Главното мюфтийство поднови разрешителните за продукти, чиито сертификат изтичаше и сертифицира нови продукти, върху които ще бъде поставено логото.

От "Захарни заводи" - АД за първи път отправиха искане за получаване на "Хелял" сертификат за локум, което беше одобрено.

Комисията извърши и проверки за спазването на изискванията при производството на "Хелял" продукти в Пазарджишко и Великотърновско. Въз основа на резултатите от тях беше взето решение за удължаване на сертификатите на "Лодис Инвест" - ЕООД (Лакрима), "Кармела 2000" - ООД и "Захар" - ЕАД. 

Комисията отчита, че търсенето на "Хелял" храни в България нараства, а Мюсюлманското изповедание от своя страна работи последователно за издаването на сертификати "Хелял" и последващия контрол на производството и съдържанието на храните, които трябва да бъдат в съответствие с повелите на Исляма. 

Актуален списък на фирмите, получили сертификат "Хелял" и техните продукти, можете да откриете на нашия сайт www.grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.