Харвардският ислямски портал е получил 400 000 долара за по нататъшно развитие

Интернет портал за ислямско право  е бил премиран с двегодишна субсидия от Фонда Хенри Люса в размер на 400 000 долара. Информационно аналитичния портал е под названието SHARIAsource. Порталът представлява сборник от оригинални текстове за ислямското право и коментарите към тях от специалисти от целия свят.
Авторите на проекта се надяват да получат субсидията в качество на възможност да издигнат своята идея на още по-високо ниво, тъй като по начало това е било замислено да бъде обширна база данни и като учебно помагало.
SHARIAsource се предвижда да стане достоверен източник на информация за ползване от изследователи, учени, журналисти, а също така и от широката публика, която се интересува от основните източници на ислямското право, тъй като темата широко се коментира в СМИ.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.