Милостинята фитра – „Зекят-ул фитр“

Значението на думите зекят и фитра
Думата „зекят“ на арабски означава „почистване, почисти го“ и още „порасна, увеличи се“. Милостинята е наречена зекят поради това, че почиства имуществото и става причина то да се увеличи. А буквалният превод на думата „фитр“ е разговяване. Милостинята фитра е наречена така поради това, че в повечето случай се дава при разговяване, тоест в последната вечер на месец Рамазан или преди байрамския намаз.

Мъдростта от даването на тази милостиня.
Милостинята фитра до известна степен осигурява временно препитание за бедните, което им дава възможност да се включат в байрамският празник и така всички мюсюлмани да са щастливи през този ден и да празнуват заедно. Пратеника на Аллах (с.а.с.) е казал: „Дайте на бедните, за да ги спасите от просия в този ден – тоест байрамския празник.“ От друга страна милостинята фитра поправя допуснатите грешки и недостатъци по време на рамазанския оруч и така мюсюлманите, които са държали оруч през Рамазана навлизат в байрама чисти и опрестени от Аллах (с.т.). В предание разказано от Ибн Омар (р.а.) се казва: „Милостинята фитра беше заповядана, за да почисти вярващите от лошите постъпки и слова, които са допуснали през месец Рамазан…“ (Муснед Ахмед)

За кого е задължителна милостинята фитра?
Милостинята фитра е задължителна (фарз) за всеки мюсюлманин и мюсюлманка, роб или свободен, малък или голям. В предание от Ибн Омар (р.а.) се разказва: „Пратеника на Аллах (с.а.с.) стори милостинята - зекят-ул фитр задължителна за всеки мюсюлманин и мюсюлманка, свободен и роб, малък и голям…“. (Бухари) И тези, които не дават тази милостиня извършват харам и трябва да направят тевбе пред Аллах (с.т.).

Кои хора са задължени да дават фитра?
Всеки мюсюлманин, който разполага със добри финансови средства е задължен да дава фитра както за него самият, така и за семейството му. Някои от учените са казали, че под добри финансови средства се има изпредвид това, човек да разполага със средства, с които може да прекара той и семейството му три дена и три нощи, а според друго виждане един ден и една нощ. Така, че всеки, който смята, че има възможност да даде тази садака, трябва да я даде.

Размерът на садаката фитра
По времето на Пратеника на Аллах (с.а.с.), а и векове след него, тази садака се е давала във вид на дълготрайни зърнени продукти – фурми, сухо грозде, ечемик, жито и т.н., поради това, че тези продукти са били най-употребяваните по това време. С течение на времето някои от учените са приели, че даването на тази милостиня в парични суми е по-ползотворно и тази сума се определя според стандарта на страната и възможността на човека, който иска да даде садаката фитр.  
Основната граница, която е определена за една фитра през 2015г. в България е 4.00 лв., но тази сума може да бъде увеличена според желанието и доходите на човекът, който иска да я даде.

Кога трябва да се дава тази садака?
Според предание разказано от Пратеника на Аллах (с.а.с.) се казва: „Който я даде (тоест зекят-ул фитр) преди намаза тя ще му бъде приета за фитра, а който закъснее и я даде след намаза, това е само милостиня.“, което означава, че фитрата трябва да бъде дадена най-късно преди кланянето на байрамският намаз.  А в предание от Ибн Омар (р.а.) се разказва, че понякога давали фитрата един или два дена преди байрама. Което означава, че ако има полза от това, тя може да се дава и един два дена преди байрама.

Кой в семейството трябва да дава тази садака?
Задължен с даването на милостинята фитр е главата на семейството. Той трябва да даде фитра както за себе си, така и за всички други членове на семейството, които е длъжен да гледа – жена, деца, сестра, майка, баба и т.н. Ако мъж или жена знаят, че никой от тяхното семейство няма да даде фитра за тях, то те са длъжни сами да дадат тази милостиня.

На кого трябва да се дава фитрата?
Основната класа, които заслужават милостинята фитра са бедните хора - мюсюлмани. Тя може да се дава също на сираци, вдовици, старци, ученици, дружествата и организации, които се занимават с издръжката на тези хора.
И все пак Аллах (дж.дж.) знае най-добре!

Джемал Хатип


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.