Допълнителни пътища ще свържат Свещената джамия с долината Мина

На работно съвещание по въпросите на хаджа, което е било проведано в  Саудитска Арабия са разгледали предложение за строителство на спомагателни пътища между Свещената джамия и палатковия лагер в Мина.

На събранието са присъствали около 130 специалисти от 45 държавни и частни ведомства.

Бил е също така рагледан въпроса за климатизирането на всички палатки в долината Мина и възможността да бъдат заменени традиционните палтки с огнеустойчиви или постоянни съоръжения.

гСъщо така е било предложено да бъдат засенчени пътищата водещи към железопътните станции и моста Джмарат, за да бъдат защитени поклонниците от изгарящото слънце. .(Ислам.ру)