Kнигата „Джумая джамия и Имарет джамия в Пловдив“ беше официално представена в столицата

 

На 8 април 2019 година Отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство представи книгата на проф. Любомир Миков „Джумая джамия и Имарет джамия в Пловдив“ в София. Премиерата се състоя в  седалището на Сдружение за културно взаимодействие.

Книгата беше представена от рецензентите Кемал Рашид – докторант по история, и Сунай Мазгалджиев, магистър по история от СУ „Св. Климент Охридски“. Модератор на събитието беше Неждет Ридван, студент във Висшия ислямски институт (ВИИ).  

На състоялата се премиера в столицата присъстваха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед, както и редица представители на  мюсюлманската интелигенция в София

Книгата на проф. Миков е издадена на български и английски език. Изданието подробно описва архитектурните особености на Джумая джамия, Имарет джамия и Ташкьопрю (Орта Мезар) джамия в град Пловдив.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.