Преди дни ръководството на Духовно училище – Момчилград в лицето на директора Ахмед Бозов и заместник-директора Нуреттин Чакър получи официално поредното дарение за новооснованата към учебното заведение библиотека „Акиф Атакан“. То беше направено от Мюсюлманско настоятелство – Трамповска махала в село Чепинци и включва десетки стари книги и ръкописи на арабски и османски езици, съхранявани с години в мюсюлманския религиозен храм в родопското село. Дарението от Мюсюлманското настоятелство беше направено със съдействието и чрез посредничеството на преподавателя от Духовно училище – Момчилград Сами Фазлийски.

„Тъй като повечето от книгите са доста стари, през различните исторически периоди са били укривани, включително и под земята, се надяваме, че със съдействието на „Диянет“ ще може да бъдат разгледани от експерт и да преминат през необходимата обработка.“ – коментира във връзка с полученото дарение директорът на момчилградското училище Ахмед Бозов.

По думите му, библиотеката “Акиф Атакан“ е основана към учебното заведение в Момчилград в началото на 2020 година. Тя носи името на местния учител и просветител от Момчилград Акиф Атакан, който почина през 2019 година. Но последните три десетилетия, от настъпването на демокрацията у нас, Атакан се посвещава именно на събирането на стара религиозна ислямска литература – стари и древни книги с богата история не само от цяла България, но и от съседни държави. След смъртта на Атакан дъщеря му дарява една част от книгите от богатата библиотека на баща си на Духовното училище в Момчилград.

Друга част от наличните книги в библиотеката на името на Акиф Атакан в момчилградското училище са дарени от Районно мюфтийство – Кърджали.

„Училището ни има и модерна библиотека със съвременна литература, която активно се ползва от учениците и учителите в ДУ-Момчилград. Но целта на новооснованата библиотека на името на Акиф Атакан е да предлага достъп до стари, исторически книги, някои от които са на близо 300 години.“ – допълва още директорът Ахмед Бозов, акцентирайки че ресурсите от литература може да се ползват не само от ученици и учители на училището, а и от външни читатели.

 

Автор: Л. Чаушева


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.