„Седмицата на Мухаммед (с.а.с)“ беше отбелязана в Самоков и София

За поредна година Районно мюфтийство – София отбелязва „Седмицата на Мухаммед с.а.с.“ с различни мероприятия. Тази година бяха осъществени доброволна кръводарителска кампания в офиса на мюфтийството, благотворителен базар с културно образователна програма за децата, а през почивните дни 25 и 26 април 2015 г. първо в курортния град Самоков, а след това и в кв.“Орландовци“, София официални програми с лекции и курбан.
Програмата в гр. Самоков протече при изключителен интерес от страна на местните мюсюлмани, а децата от Коран курса за пореден път приятно изненадаха множеството с интересни сценки и забавна програма. Мероприятието беше уважено от Районния мюфтия на София г-н Мустафа Избищали, Началник отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство г-н Джемал Хатиб и група студенти от Висш ислямски институт – София. Гостите изнесоха кратки лекции на тема: „Да живее заедно в нашето различие“, която тема е и мотото на тазгодишните мероприятия посветени на „Седмицата на Мухаммед с.а.с. в цялата страна.
Мероприятието в кв. „Орландовци“, София също протече при голям интерес, като то бе уважено от повече от сто и петдесет човека, между които Зам.-Главния мюфтия на мюсюлманите в Р България г-н Мурат Пингов, д-р. Сефер Хасанов – преподавател във ВИИ, г-н Джемал Хатиб – Началник „Издателство“ към ГМ, г-н Басри Пехливан – бивш Председател на ВМС, г-н Ерсин Демирал – гост имам от Р Турция, Районния мюфтия на София г-н Мустафа Избищали, бизнесмени, студенти от ВИИ и много други видни личности. Програмата освен лекции изнесени от гостите включваше и изпълнение на иляхи и рецитиране на айети и хадиси от децата от местния Куран курс. Както в гр. Самоков, така и тук в София събитието приключи с обяд за всички присъстващи и дуа за благодат, просперитет и спечелване задоволството на Всевишният Аллах.
Районно мюфтийство – София изказва сърдечни благодарности към всички, които взеха участие в тези мероприятия и молим Аллах Теаля да възнагради всеки спомогнал за реализирането им.