РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

 

ОРГАНИЗИРА

КОНКУРС ЗА ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ И РИСУНКА

НА ТЕМА:

 

 

 

„ДЖАМИЯТА В МОЯ ЖИВОТ“

 

Условия за участие:

          В конкурса може да участват ученици и студенти до 25-годишна възраст. 
Категорията ще бъде разделена на следните възрастови групи:
Първа възрастова група:
       от 6 до 13-годишна възраст
Втората възрастова група:
    от 14 до 18-годишна възраст
Трета възрастова група:
        от 19 до 25-годишна възраст

 

Изисквания:

За есе – от страница до страница и половина текст на български или турски език (в word файл).

За стихотворение - на български или турски език.

За рисунка – на картон в размер 30/40 см. Листовете да се предадат, без да се прегъват. На гърба на листа  да се напишат трите имена, възраст, адрес, имейл и телефон за връзка с автора.

 

 

Може да изпращате материалите за конкурса:
В районните мюфтийства в срок до 25.09.2018 година.
В Медийно-културния център на  Главно мюфтийство в срок до 01.10.2018 година на адрес:

гр. София, 1000,

ул. „Пиротска” № 3

или на имейл адрес: m.kulturagrandmufti@gmail.com

 

За по-добра координация, моля попълнете заявлението за участие, което може да намерите тук.

Заедно със заявлението, моля изпратете снимка на вашата творба на адрес: m.kulturagrandmufti@gmail.com

 

За контакт:

Главно мюфтийство, Отдел „Медии и култура”

тел. 02 988 20 61

 

 

Победителите в различните категории ще получат предметни награди на стойност:

Първо място - 150 лева

Второ място - 100 лева

Трето място - 50 лева