Д-р Сефер Хасанов по повод карикатурите на „Шарли Ебдо” - от нас само мир за вас

 

„Позицията на Исляма по отношение на събитията довели до терористичния акт в Париж т. г. е, че това е богохулството. Какво е отношението на исляма към богохулството? Несъмнено исляма бивайки религия представяща преклонението пред Бога като висша цел на човешкото съществуване , по никакъв случай не приема хуленето както на Бога така и на каквото и да било отнасящи се до него, като в това число влизат също и свещените книги и пророците на всички религии”, заяви д-р Сефер Хасанов, преподавател във Висшия ислямски институт на дискусия в Софийския университет.

Тя бе на тема: „За религията, политиката и секуларизма след „Шарли ебдо“ и организирана от Университетският център за изследване на религиите в сътрудничество с Културния център при СУ на 17 февруари т.г.

Участие взеха проф. д-р Александър Кьосев, катедра „История и теория на културата“, ръководител на Културния център при СУ, проф. дфн Владимир Градев, катедра "История и теория на културата" , проф. дфн Георги Каприев, катедра „История на философията“, проф. дфн Стилиян Йотов, катедра „История на философията“, доц. д-р Огнян Минчев, катедра „Политология“, проф. дфн Пламен Макариев – катедра „Философия“ на СУ.

На въпросът какво трябва да бъде отношението на мюсюлманина в такъв случай, д-р Хасанов казва следното: „63 айет на Сура Фуркан в свещения Коран се казва: Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят кротко по земята и когато невежите ги закачат те им отговарят от нас само мир за вас. Въпреки че този айет се отнася за обиди имаме доказателство от живота на Мухаммед Бог да го богослови и с мир да го дари, че по различно е реагирал при по тежки подигравки и обиди. Такъв е случая когато отслужвал молитва пред свещения Храм Мекка, някои от съплеменниците му се доближават слагайки върху гърба му камилско ишкембе, но той по никакъв начин не се подал на тази провокация за да търси отмъщение”, посочи преподавателя.

Според него причината за това, че Пророкът е отдал това поведение на невежеството на хората. В Свещения Коран се споменава, че мюсюлманина винаги трябва да бъде готов за словесни обиди и му се препоръчва определено поведение. А именно 186 Айет от Сура Ал-Имран се казва: „Кълна се, че със сигурност ще бъдат изпитани в имуществата и душите и със сигурност, ще чуете много обиди от дарените с писанието преди вас и от идолопоклонниците, и ако търпите и се пазите от гнева на Аллах то наистина това от делата изискващи решителност.”

Както се забелязва от Айета въпреки препоръчителността му подобно поведение не е лесно постижимо иска решителност и силен характер. Така че способността на мюсюлманина да проявява поведение в подобни ситуации и да свързва държанието си и от срещната страна на невежеството и липсата на елементарни човешки ценности, признак за силата на вярата му е желанието да даде на другия възможността да подходи към религията трезво и обективно.

„Според исляма всяко нещо води до забранено е забранено. Което означава, че ако един мюсюлманин става причина за извършване на забранено дело изпада в положението на извършителя. Този смисъл 108 Айет от сура Енаам в свещения Коран се казва: Не ругайте онези, на които идолопоклонниците се молят без да отправят молитва към Аллах, за да не наругаят на Аллах прекрачвайки границите без да знаят. Така че всяко действие или думи, които биха навредили на религията се възприемат като посегателство срещу самата религия”, посочи д-р Хасанов. И добави, че който става причина за отнемане на човешки живот сякаш самия той го е отнел.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.