Националния съвет на религиозните общности в България /НСРОБ/ за пореден път организира Традиционен годишен празник на религиите. Отбелязването на Празника на религиите е събитие, което представя София като град на толерантността и религиозното разбирателство. Уникалното разположение на главните храмове на основните вероизповедания в самия център на столицата дава основание за диалог и взаимодействие между вероизповеданията. 

Тазгодишният празник се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община – по проект „Програма Европа 2021“ и се изпълнява от Националния съвет на религиозните общности в България. 

Проектът включва:

- културни мероприятия като изложба на картини на арх. Белин Моллов, изобразяващи религиозни храмове в София и други, свързани с религията исторически сгради; разпространение на информационни брошури;

- концерт с участието на представители на различните религиозни общности в страната;

- Ден на отворените врати на храмовете, разположени в т. нар. "Четириъгълник на толерантността" в центъра на София. 

По време на празничния концерт ансамбълът за турски фолклор "Кърджали" при Народно читалище "Юмер Лютфи 1993г." ще изпълни фолклорни румелийски танци и песен. Специално внимание е отделено на рекламирането на проекта в столичните училища, с цел заинтересоване на учениците от горните класове за участие в него и по този начин за разширяване на тяхната обща култура и развиване на чувството за толерантност към различията в обществото. 

Всички граждани и гости на столицата са добре дошли на празника на 15 май 2022 г. Гостите ще имат възможност да разгледат изложбата през целия ден, а празничният концерт ще започне в 17 ч.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.