С концерти, театрални постановки и редица социални инициативи бяха чествани първите дни на големия празник Курбан Байрам.

В Районно мюфтийство - Благоевград и Районно мюфтийство - Бургас бяха организирани едни от най-големите тържества с богата фолклорна програма. 

Облечени в носии, характерни за съответните области, участниците в празничните концерти представиха традициите, обичаите и бита на мюсюлманите в родния им край.

Празничен концерт по случай Курбан Байрам събра в с. Трънак, община Руен жители на селото, както и хора от съседните села. Фолклорната група под ръководството на Емине Мехмед представи пред публиката в читалището традиционни песни и танци и от региона.

Гостите бяха приветствани от районния мюфтия на Бургас Селяхаттин Мухаррем, а тържеството беше уважено от кмета на община Руен Исмаил Осман, народните представители Севим Али, Ешреф Ешреф и Фатме Рамадан, генералния консул на Република Турция в Бургас Сенем Гюзел, кметове на населени места, представители на културни сдружения. 

В Районно мюфтийство - Благоевград бяха организирани празненства в Якоруда, Осиково и Лъжница. 

Тържеството по случай Курбан Байрам в с. Осиково беше уважено лично от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, който поздрави жителите за тяхното единство и усилията им за съхраняване на мюсюлманската идентичност. 

След като беше отправена дуа за здраве и берекет, гостите на тържеството седнаха заедно около трапезата, за да споделят общоселския курбан.

Над 1000 души се събраха на празненството за Курбан Байрам в с. Лъжница.

Децата от Коран курса в селото представиха театрална постановка, която разказва как протича Хаджът и какви са задълженията на хаджиите. 

След представлението районният мюфтия на Благоевград Осман Османов поздрави участниците за инициативата и оригиналната идея. Районният мюфтия заяви, че като награда за доброто представяне, ще бъде организиран специален пикник за децата.

Той подчерта, че именно те са в основата на организирането на тържеството в селото и призова жителите на Лъжница да подкрепят местния Коран курс. 

Празникът приключи с дуа за здраве, берекет и приемане на курбана на вярващите! 

Курбан беше организиран и за жителите във варненското село Лопушна, а във Велико Търново по случай Курбан Байрам районният мюфтия Нутфи Нутфиев събра на тържествен обяд сираците, които Изповеданието подпомага, както и техните настойници. За празника те получиха нови обувки, осигурени от анонимен дарител чрез отдел "Социален" на Главното мюфтийство.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.