Декларация на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България по повод антихуманните и терористични деяния на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток

Декларация на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България по повод антихуманните и терористични деяния на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток
Ръководството на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България от  висотата на своята отговорност пред обществото и отзивчивост към зачитане на човешките права, радетел на хуманизма и свободата, заявява своята остро осъдителна и заклеймяваща позиция относно варварските покушения на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток.


Главно мюфтийство за пореден път заявява своята ясна и категорична позиция, че отнемането на невинни човешки животи, насилието, терора и всички форми на тяхната проява към цивилните и невинни граждани, са абсолютно неприемливи, дълбоко укорими и не се препокриват с принципите на ислямската религия.

Безпрецедентното погазване на висшите достойнствата на исляма, и принизяването му до средство, за постигане на политически и властови ресурс силно ни огорчава. Ислямската религия под никаква форма не проповядва насилието и заклеймява погубването на човешкия живот без значение какъв е повода за подобен акт.

Дълбоко оскверняващите ислямската религия деяния на псевдо-държавното формирование от Близкия Изток на което сме свидетели, не може да се отъждествява с повелите на Святата ни религия, тъй като те са кардинално различни.

Смятаме, че тези ксенофобски актове на насилие, породен от инфантилен властови ламтеж, подплатен с дълбоко непознаване на високо нравствените ислямски ценности и очевидно невежество, представлява сериозна опасност срещу световния мир.

Относно призива на самопровъзгласилата се "Ислямска държава“ всички мюсюлманите да се присъединят към нея сме длъжни да заявим, че никъде в Свещения Корана или Сюннета-традицията на пратеника Мухаммед (а.с.) не се споменава за т.н. „Ислямска държава“. Това, което се изисква от мюсюлманите, (а и от всички хора) е, да управляват справедливо, без оглед на разликата между хората – било тя социална, религиозна, или етническа.

В Корана Всевишният Аллах повелява: „О, вярващи, бъдете честни свидетели заради Аллах! И да не ви вкара в грях омразата на някои хора, та да сте несправедливи! Бъдете справедливи, тя е най-близо до богобоязливостта!...“ (Маиде:8).

Според Исляма, държавният глава се избира, а не се самопровъзгласява. Такава е практиката на сподвижниците на Мухаммед (а.с)., след смъртта му. За акта на самозванството той казва: „ Ние не даваме (тези постове) на хора, които ги искат, или се стремят всячески да ги получат." Според ислямската традиция избраният държавен глава не налага своята воля чрез насилие и убийства, защото една от основните цели на Исляма е да съхранява живота на хората, а не да пролива кръвта им. Това е ясно видимо и в категоричното решение на пратеника Мухаммед (а.с.), който не позволява избиването на двуличниците, обосновавайки се, че нежелае да избива поданиците си.

Имайки предвид повелите на Всевишния и традицията на пратеника и делата на самообявилата се „Ислямска държава“, не откриваме допирни точки, а напротив те са диаметрално противоположни, което означава, че мюсюлманите не трябва да се поддават на провокацията на тези хора, а да се разграничат от действията им.

Ние, представителите на висшето ръководство на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България, заявяваме готовността си да работим усилено и всеотдайно за духовния и високо морален разцвет на духовните ценности и добруването на цялото българско общество!

Настоящата декларация е подкрепена от Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ).Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ

Главен мюфтия


ВЕДАТ С. АХМЕД

Зам.-главен мюфтия


МУРАТ ПИНГОВ

Зам.-главен мюфтия


БИРАЛИ БИРАЛИ

Зам.-главен мюфтия

АХМЕД АХМЕДОВ

Главен секретар


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.