На 24 януари 2016 г. ще се проведе редовна Национална мюсюлманска конференция

Висшият мюсюлмански съвет – централен колективен орган на Мюсюлманско изповедание в Република България на свое редовно заседание на 13 декември т.г. с решение №691 единодушно взе решение за свикване на редовна Национална мюсюлманска  конференция (НМК) (Върховна мюсюлманска шура) на 24 януари 2016 г., в Националния дворец на културата, зала №1 от 10.30 часа.
Дневен ред на редовната Национална мюсюлманска конференция ще бъде  отчет за дейността на главния мюфтия и Висшия мюсюлмански съвет, разглеждане на духовните дела на Мюсюлманско изповедание, гласуване на изменения и допълнения на Устава на Мюсюлманско изповедание и избор на централни органи на управление и представителство.
Делегатите на Националната мюсюлманска конференция  ще бъдат определени на общи събрания, съгласно Устава, които ще се проведат по райони.
Всеки член на Изповеданието може да прави предложения за промени в устава.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.