Главния мюфтия прие председателя на ДАНС

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи прие председателя на Държавната агенция за Национална сигурност (ДАНС) Владимир Писанчев в Главно мюфтийство.
"Главно мюфтийство, организирайки живота на мюсюлманите в България прави всичко възможно техния религиозен живот да не бъде поставен под чуждо влияние", каза главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи. По думите му, колкото по добре функционира Изповеданието, толкова подобни рискове биват понижавани. Религиозния лидер подчерта нуждата от българско висше учебно заведение в, което да се образоват местните религиозни дейци и то да се случва под контрола на държавните органи и Главно мюфтийство.
"Благодаря Ви, че ме приехте. Смятам, че тази среща е закъсняла, но въпреки това съм убеден, че трябва да комуникираме по-често", заяви на свой ред председателя на ДАНС Владимир Писанчев. По думите му абстрахирайки се от политическия патос двете институции трябва и биха могли да работят  съвместно на високо ниво включително отчитайки високия  експертен потенциал. 
"Необходимо е да съхраним мъдростта в обществото без да даваме възможност традициите по отношение на изповядването на религията да бъдат променени", посочи още председателя на ДАНС.
"С общи усилия включващи държавна подкрепа смятам, че бихме успели да съхраним зрялостта на българския народ", подчерта главния мюфтия.
Двамата се обединиха около идеята, че трябва да се действа мъдро с оглед интересите на целокупната българска нация.

Снимки:

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.