За поредна година Висшият мюсюлмански съвет ще връчи наградата за принос към развитието на Мюсюлманското изповедание и мюсюлманската общност в страната, която носи името на първия главен мюфтия – Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди, избран за този висш пост на 8 декември 1910 г.

Номинации за годишното отличие могат да бъдат изпращани до 30 септември 2022 г. 

Предложенията за удостояване с наградата трябва да бъдат изпратени с писмо, факс или по електронната поща до Специалната комисия към Висшия мюсюлмански съвет, оглавявана от председателя Ведат Ахмед и членове: Басри Еминефенди, районен мюфтия на Кърджали; Айдън Юмеров, заместник-ректор на Висшия ислямски институт; д-р Сефер Хасанов, преподавател във Висшия ислямски институт и Кемалидин Амза, член на Висшия мюсюлмански съвет и имам на с. Черник, обл. Силистра.

Номинации, придружени с мотиви за присъждане на наградата, могат да представят имами, членове на мюсюлманските настоятелства, членове на районни мюсюлмански съвети и Висшия мюсюлмански съвет, служители на духовните училища, районните мюфтийства и Главното мюфтийство. Номинации, придружени с подписка, могат да представят и членове на мюсюлманската общност в Република България.

Веднага след изтичането на срока за изпращане на номинации ще бъдат разгледани и постъпилите предложения. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.