Резултати от конкурса "Джамията в моя живот" - 2022 г.

Рисунка

  • I място

Гамзе Гюрсел Ахмед (7 - 13 г.) - гр. Шумен 

Джимка Миленкова Кичикова (14 - 18 г.) - гр. Велинград

Русма Сабриева Пижова (19 - 25 г.) - с. Буково, обл. Благоевград

  • II място

Сумейя Ердин Сюлейман (7 - 13 г.) - гр. София

Джими Радостинов Стефанов (14 - 18 г.) - гр. Плевен

Фатиме Муса Низам (19 - 25 г.) - с. Пашови, общ. Велинград, обл. Пазарджик

  • III място

Сали Джемал Коренарски (7 - 13 г.) - с. Бел Камен, общ. Якоруда, обл. Благоевград

Алейна Исмаилова Касабова ( 7 -13 г.) гр. Цар Калоян, обл. Разград

Джанер Айгюнер Афузов (14 - 18 г.) - с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе

Жулиета Владимирова Деспотова - Емрулова (19 - 25 г.) - гр. София

 

Есе

  • I място

Джансел Ибрахимова Мисанкова ( 7 - 13 г.), гр. Якоруда

Сибел Джемал Коренарска (14 - 18 г.) - с. Бел Камен, общ. Якоруда, обл. Благоевград

Демир Яшар Джевдет (19 - 25 г.) - гр. Варна 

  • II място

Сали Джемал Коренарски (7 - 13 г.) - с. Бел Камен, общ. Якоруда

Фатиме Аки Робева (14 - 18 г.) - с. Горно Краище, общ. Белица, обл. Благоевград

Хатидже Мехмед Терзийска (14 - 18 г.) - с. Горно Краище, общ. Белица, обл. Благоевград

Фатиме Бахри Михрина (19 - 25 г.) - с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград

  • III място

Алпер Расим Осман (7 - 13 г.) - гр. София 

Хасан Метин Хюсеин (19 - 25 г.) - гр. Асеновград, обл. Пловдив

 

Стихотворение 

  • I място

Али Хюсеин Али (7 - 13 г.) - с. Средна махала, общ. Руен, обл. Бургас 

Мехмед Абдулкадир Османоглу (19 - 25 г.) - гр. София 

  • II място

Мерве Рефатова Авдикова (7 - 13 г.) - с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Хатидже Мехмед Терзийска - с. Горно Краище, общ. Белица, обл. Благоевград

  • III място

Алпер Расим Осман (7 - 13 г.) - гр. София 

Дилек Мехмед Реджеб (19 - 25 г.) - гр. Разград


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.