Мюсюлманското изповедание отново поставя началото на националната кампания "Да споделим курбана си!". 

Желанието ни е чрез тази инициатива и на този Курбан Байрам да достигнем до най-нуждаещите се сред нас.

Препоръчителната сума за курбан, определена от Комисията по социални дейности в Главното мюфтийство, е 400 лв. за дребен и 2500 лв. за едър рогат добитък. 

Курбанът, който дарявате чрез кампанията на Мюсюлманското изповедание, ще бъде заколен с дуа в името на Аллах Теаля и изричайки името на дарителя.

Аллах ( Дж.Дж.) повелява: Отслужвай Намаз към твоя Господар и коли курбан (жертвено животно)!

Аллах да приеме курбана на всички вярващи и да бъде доволен от ибадета ви!

Дарения можете да направите по банковата сметка на Мюсюлманското изповедание:

ТЪРГАВСКА БАНКА “Д” ГР.СОФИЯ 

IBAN: BG15DEMI92401000232957

/като посочите целта на дарението/,

в касите на Районните мюфтийства и в Джамийските настоятелства.

Кампанията стартира на 15 май и ще продължи до 23 юни 2023 г.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.