Главното мюфтийство обявява вакантно място за възпитателка в Духовното училище в гр. Русе.

Кандидатите за позицията могат да изпратят своите молби и автобиографии до 04.10.2023 г. на e-mail: education@grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.