Българската асоциация на завършилите висше ислямско образование (БАЗВИО) организира два нови курса - по Четене на османски текстове, който е насочен към владеещи турски език и Основи на Ислямската религия, който е насочен към вярващи, приели наскоро нашата религия.

КУРС ПО ЧЕТЕНЕ НА ОСМАНСКИ ТЕКСТОВЕ 

Преподавател в курса по Четене на османски текстове ще бъде председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед. 

Той ще започне на 16 юли 2024 г. и ще продължи 3 месеца. Занятията ще се провеждат онлайн всеки вторник между 18 и 20 ч. Таксата за членовете на БАЗВИО е 50 лв., а за всички останали е 100 лв. 

ОСНОВИ НА ИСЛЯМСКАТА РЕЛИГИЯ 

Курсът по Основи на Ислямската религия е насочен към вярващи, които са приели наскоро Исляма. Той е напълно безплатен и ще се провежда онлайн всеки вторник между 18 и 19 ч. 

Началото му е отново на 16 юли, а лектор ще бъде Джемал Хатип. Курсът ще продължи 3 месеца.

За повече информация можете да посетите сайта на БАЗВИО https://bazvio.bg/ или да пишете на e-mail: info@bazvio.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.