Районно Мюфтийство-Силистра

 

 

Районно Мюфтийство - Силистра е разположено в североизточната част на България на брега на река Дунав и обхваща област Силистра.
Територията на Районно Мюфтийство - Силистра е с площ от 2 864 км2. То граничи с Районно Мюфтийство - Разград, Русе, Шумен, Добрич
Мюфтийството разполага с 63 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в района е около 37 806 .
Броя на мюсюлманските настоятелства в Районно Мюфтийство Силистра е 43. Районното мюфтийство е със седалище гр.Силистра.

 


Екип:


Районен мюфтия 

 

Мюддесир Мехмед


Секретар
Нуртен Галибова


Спец.отдел „Вакъфи”
Батухан Нехат

Ваизи
Рехин Рифат Али

Сербилент Левент Ревзат

 

Контакти:

гр.Силистра Ул. „Н.Й. Вапцаров” №39

тел/ факс: 086/820504

E-mail: rm.silistra@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.