Заглавие: ПОСЛЕДНИЯТ ВЕСТИТЕЛ - 4
Автор: Абдуррахман Четин
Превод: Сюлейман Събев
Страници: 221
Цена: 6.50 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2015/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Етика, Литература,
Резюме:
Има много достоверни източници, които са свързани с Пратеника на Аллах (с.а.с.). В тях са установени и представени живота му на примерна личност до най-малки подробности. В историята няма други хора, дори и сред останалите пратеници, чиито живот, думи и дела достоверно да са установени толкова детайлно, както на Пратеника Мухаммед (с.а.с.). Освен неговия религиозен и обществен живот, начинът му на пиене и ядене, на лягане и ставане, смехът и плачът му, та дори личния му живот, се знаят с подробности. Ето защо може да се намери пример от Пратеника (с.а.с.) за всеки аспект от живота.
Така и този скромен труд е подготвен, за да допринесе за опазването на този велик човек…


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.