Заглавие: ПОДРОБНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ ХАДИСА НА ЕН-НЕВЕВИ - 1
Автор: Мустафа ел-Буга / Мухийддин Мисту
Превод: Айхан Селиман
Страници: 287
Цена: 11.50 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2015/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Хадис, Етика, Литература,
Резюме:
В тази книга Имам ен-Невеви (п. 676г. по хиджра/ 1277г.),  събрал четиридесет и два от така наречените многозначни хадиси, за които може да се каже, че съдържат основите на ислямската религия.
В увода на своя труд той (Аллах да се смили над него) споделя следното: „Някои учени са събрали четиридесет хадиси, които се отнасят за принципните въпроси на религията, други – за второстепенните въпроси, други – за джихада, други – за благочестивостта, други – за правилата на поведение, други – за проповедите. Всички те са имали добри намерения, Аллах да е доволен от тях. Аз пожелах да събера четиридесет хадиси, които да са по-значими, защото това са четиридесет хадиси, съдържащи всичко това. Всеки от тези хадиси представлява основен принцип от принципите на религията…“
С течение на времето тази книга станала една от най-известните творби в ислямската литература и често била наизустявана от начинаещите се в ислямските науки. Стигнало се до там, че тълкуванията на тази книга, на арабски език, достигнали до петдесет. Повечето от тях са отпечатани, някои са се изгубили, а някои са все още във вид на ръкописи.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.