Заглавие: ПОДРОБНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ ХАДИСА НА ЕН-НЕВЕВИ - 2
Автор: Мустафа ел-Буга / Мухийддин Мисту
Превод: Айхан Селиман
Страници: 295
Цена: 11.50 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2015/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Хадис, Етика, Литература,
Резюме:
В тази книга Имам ен-Невеви (п. 676г. по хиджра/ 1277г.),  събрал четиридесет и два от така наречените многозначни хадиси, за които може да се каже, че съдържат основите на ислямската религия.
В увода на своя труд той (Аллах да се смили над него) споделя следното: „Някои учени са събрали четиридесет хадиси, които се отнасят за принципните въпроси на религията, други – за второстепенните въпроси, други – за джихада, други – за благочестивостта, други – за правилата на поведение, други – за проповедите. Всички те са имали добри намерения, Аллах да е доволен от тях. Аз пожелах да събера четиридесет хадиси, които да са по-значими, защото това са четиридесет хадиси, съдържащи всичко това. Всеки от тези хадиси представлява основен принцип от принципите на религията…“


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.