Заглавие: ДЖУМАЯ ДЖАМИЯ И ИМАРЕТ ДЖАМИЯ В ПЛОВДИВ

Автор: Любомир Миков

Сраници: 92 (с илюстрации)

Цена: 13.00 лв.

 

Допълнителна информация:

Издателство: Главно мюфтийство

Година – 2018

Издание: Първо

Корици: Меки (албумно издание)

Наличност: ДА

 

Предметни рубрики: изкуство, наука, ислям

© МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

Главно мюфтийство, София, 2018

ISBN: 978-619-7406-08-5

www.grandmufti.bg

Резюме:

В албумното издание, което се издава от Главно мюфтийство, се разглеждат трите съхранени до днес джамии в Пловдив – Джумая джамия, Имарет джамия и Ташкьопрю джамия, която се намира в близост до каменния мост на река Марица.

Пловдив е град с изключително богато архитектурно наследство. До 70-те години на ХХ век водещо място в града е заемала османската култова и гражданска архитектура, в която доминиращ дял е имала джамийската архитектура.

Към средата на XVII век, според Евлия Челеби, в града е имало 53 джамии и месджиди. Този впечатляващ брой може би е преувеличен, но въпреки това той е по-скоро приблизителен, отколкото нереален. Тъй като по сведения на М. Кийл, отразяващи промяна в броя на джамиите през различни години на XIX век, се споменава, че през 1874 година в града е имало 24 петъчни джамии и приблизително толкова месджиди (Кийл 2005: 457).

В поредното изследване проф. Миков се съсредоточава по специално върху трите съхранени до днес джамии – Джумая джамия, Имарет джамия и Ташкьопрю джамия.

Изданието съдържа редица планове и приложение със 78 цветни и черно-бели илюстрации и снимки.

Изданието ще се продава в книжарниците на Главно мюфтийство и районните мюфтийства. Освен това може да дадете заявка за получаване на изданието и в Отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство.

 

Контакти:

1000 София, ул . „Братя Миладинови” №27, Тел.:02/981 60 01

e-mail: publishing@grandmufti.bg // www.facebook.com/izd.gl.muftiistvo

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.