Заглавие: ЕЛИФ-БА / ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА КОРАНА
(Серия детски книжки)

Автор: Колектив


Цена: 2.00 лв.
Сраници: 36


Допълнителна информация:

Издателство: Главно мюфтийство -

Година – 2018

Издание: Първо

Корици: Меки (албумно издание)

Наличност: ДА


Резюме:

Източникът на религиозното обучение са Коран-и Керим и сюннетът на Пратеника Мухаммед (с.а.с.), които са основата на ислямската религия. Ако искаме
да построим вярата си върху здрави основи, трябва добре да научим и разберем Коран-и Керим. Ето затова мюсюлманите трябва да положат всички усилия за неговото правилно научаване и четене.
Подчертавайки важността на изучаването на Свещения Коран, Пратеника на Аллах (с.а.с.) е казал: „Най-добрите сред вас са тези, които научават и обучават и другите на Корана“.
Обучението по Коран започва с изучаването на азбуката – Елиф-ба, която се изписва и чете от дясно наляво и се състои от 28 букви. Доброто и правилно четене на Свещения Коран е възможно, когато заедно с изучаването на тази азбука се научи правилното произнасяне на буквите и правилата за хубаво четене – теджвид. С идеята да превърнем тази основна подготовка в лесно, практическо и забавно
занимание за нашите деца подготвихме книжката „Елиф-ба – първи стъпки към изучаването на Корана“.
Въпреки това не бива да забравяме, че за да се научи правилното четене на Корана, непременно трябва да има добър учител.
Посвещаваме този труд на преподавателите, за които Хазрети Али (р.а.) е казал: „Който буква ме научи, роб бих му станал“, и пожелаваме успех на техните
ученици. Бихме искали да благодарим на всички, които допринесоха за подготовката на тази книжка. Молим се на Аллах Теаля да ни бъде в помощ при
преподаването и научаването на Свещения Коран. (Амин)

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.