ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ

 В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОННАТА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА

 ПОДКРЕПА НА ИСЛЯМСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ МЕСЕЦ РАМАЗАН

16 май -15 юни 2018 г.

 

ПОДКРЕПИ ИСЛЯМСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, БЪДИ СЪПРИЧАСТЕН!

 

          С ВАШАТА ПОДКРЕПА:

·        Разширяваме и развиваме Коран-курсовете;

·        Подкрепяме обучението по „Религия-Ислям“ в държавните и общински училища;

·        Подпомагаме обогатяването на материалната база в центровете за обучение към Главното мюфтийство;

·        Издаваме книги, подпомагащи възпитанието и обучението на младото поколение.

·        Организираме семинари за преподаватели, учители, ученици и деца в сферата на Ислямската религиозна култура и етика;

·        Подпомагаме със стипендии ученици и студенти;

 

Можете да направите своето дарение във всяка една джмия във вашето населено място, Районното Ви мюфтийство или да се свържете с Главно мюфтийство.

Кампанията е абсолютно прозрачна и всички дарения независимо дали са анонимни, поименни и по мюсюлмански настоятелства щe се оповестят в сп. „Мюсюлмани“.

 Набраните средства по време на кампанията изцяло ще се изразходват за ислямското образование в България.

 

Искрено се надяваме  на подкрепата и участието на всички мюсюлмани в тазгодишната кампания и правим дуа на Аллах (Дж. Дж.), да ни награди и да дари с благодат.

„Ако явно раздавате милостиня, колко хубаво е това! Но ако скътате и тайно дадете на нуждаещия се, това е най-доброто за вас и то ще изкупи част от греховете ви. Сведущ е Аллах за делата ви.”

(ел-Бакара 2/271)

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.