Изявление на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи

по случай настъпването на Свещения месец Рамазан

 

          Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

         Думите са неспособни да изразят чувствата и щастието у нас,  мюсюлманите, когато посрещаме Рамазан, който ще ни зареди с позитивна енергия и духовност.

         За този месец е характерно говеенето, но лишението от храна и напитки не е самоцел, а средство за постигане на баланс между духовния и материален живот на хората.

         Улисани във всекидневните си задължения, забравяме за духовното си положение, допускаме грешки, нараняваме хората и най-вече - близките си. Ето защо имаме нужда да се обърнем към себе си и да се опитаме да направим равносметка на делата си. Рамазан е най-добрата възможност не само да ревизираме делата си, но и да подобрим отношенията си с Аллах Теаля. 

         Не може да не отбележим и факта, че Рамазан е месец на милосърдие и съпричастност към проблемите на хората. Това е „сезонът“, в който заможните подпомагат социално слабите, съгрешилите  искат прошка от Аллах, заблудените търсят напътствие и т.н.

         Взаимопомощта в този месец се изразява в съвместните вечери, наречени ифтар, а също и в нощния намаз теравих. Изживяването на тези моменти не може да се сбъдне през другото време на годината, поради което нека не пропускаме тази възможност.

         Четенето на Корана в този месец е друга характерност на Рамазан, но нека да се опитаме да вникнем в дълбокия смисъл на Свещеното писание, така въздействието му върху нас ще бъде далеч по-силно. През  деня, когато почувстваме глад или жажда, нека си спомним за наградата, която Аллах обещава на говеещите. Това е добър начин да заздравим волята си и да покажем, че обичта ни към Аллах е по-силна от глада и жаждата.

       Говеенето има за цел да ни направи по-силни и по-добри, което разбираме и от хадиса на Мухаммед (с.а.с.): „Ако някой не изостави злословенето и лошия характер, Аллах не се нуждае от глада и жаждата му.”

         Добрините в Рамазан имат по-голяма стойност при Аллах Теаля, затова мюсюлманите са по-активни през този месец, но добрините също се измерват според положението, в което се намираме и според нуждите, които изпитват хората.

         В нашето съвремие най-належащо е възпитанието на подрастващото поколение, следователно - подпомагането на коран-курсовете и ислямското образование е приоритет за нас.

         Аллах да приеме ибадета на всички, да опрости прегрешилите, да излекува болните, да напъти заблудените и да бъде доволен от всички нас.

 

С уважение,

д-р Мустафа Хаджи – главен мюфтия на мюсюлманите в Република България

Вижте още на: https://www.youtube.com/watch?v=3awcjuCY4sQ&t=3s

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.