Послание за месец Рамазан на Председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед

 

Драги мюсюлмани!

Селямун алейкум!

Честит и благословен да е свещеният рамазан, който обсипва сърцата ни, домовете и обкръжението ни с красота, берекет, спокойствие и мир! По този повод Ви поздравявам със  селяма на Аллах, който е поздравът на обитателите на райските градини.

 

На 16 май 2018 г. настъпва нов момент в нашия живот. Защото на този ден посрещаме драгият ни гост, венецът на единадесетте месеца, благодатния рамазан, изпълнявайки в нощта й теравих намаз и ставайки преди развиделяване на сахур с намерение за говеене в този ден. По този начин 16 май 2018 г. се превръща в един важен за нас ден, в който правим уверена стъпка за сближаване с Аллах.

 

През благословения месец рамазан Аллах ни предоставя огромна и благодатна трапеза. Но не всеки има възможността или късмета да седне на тази трапеза. Ние трябва да сме благодарни на Аллах, че ни е дарил с привилегията да бъдем сред хората, които могат да се възползват от благата й.

 

Благодатният рамазан, който изживяваме духовно, телесно, интелектуално и емоционално, ни възпитава, усъвършенства, обогатява духовно и ни дава фина настройка. Свещеният рамазан по своему задвижва процеса на промяна вътре и около нас, предоставяйки ни специфичните за него възможности като четене на Коран-и Керим, спазване на оруч, даване на милостиня фитре и зекят, прекарване на дни в итикяф, раздаване от притежаваното от нас. В резултат на положителните изживявания, усъвършенстване и духовно заздравяване се подсилва връзката ни с Аллах – нашия Създател, заедно с това се укрепват чувствата за взаимопомощ и споделяне с Неговите създания, както и се увеличава желанието и увереността ни за справяне с проблемите.

 

Възползвайки се от тези специфики и красоти на свещения рамазан, всеки от нас трябва да се обнови и да направим скок в духовен план, следвайки стриктно първата повеля на Аллах, която гласи „Чети!“ и навлизайки в един процес на широкомащабно четене на знаменията на Корана, Вселената и вътрешния ни мир. Заедно с това всеки от нас, споделяйки тези чисти и животворни чувства, има задължението да разказва за рамазана, през който сме обзети от много силни духовни изживявания, за да се възползват и другите около нас. Също така наш дълг е да споделяме и поставим акцент на Коран-курсовете, тъй като рамазанът налага през този месец да сме по близо до Корана. Затова трябва да съживим Коран-курсовете именно сега, тъй като те представляват първото докосване до свещената ни книга Корана. Възползвайки се от берекета на този свещен месец, трябва да докоснем и сърцата на нашите хора и да събудим у тях чувствата на благотворителност, лежащи у дълбините на душите им, за да подкрепим заедно кампанията за подпомагане на ислямското образование, организирано поредна година от страна на Главно мюфтийство. Това ще допринесе за по-доброто разбиране на рамазана и по-пълноценното възползване от благодатта му.   

 

 Нека в края на месец рамазан Аллах да остане доволен от всички нас! И да зарадва сърцата и душите на всеки от нас със светлината на този велик месец!

 

Със сърдечни уважения,

Ведат С. Ахмед

Председател на

Висшия мюсюлмански съвет

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.