Скъпи братя  мюсюлмани,

Посрещаме още един празник по необикновен начин. Тази година Курбан Байрам ще се празнува по родните места, защото коронавирусът  попречи на онези мюсюлмани, които искаха да бъдат в Мекка и на Арафат. Също така празничният намаз ще се извърши на открито за да се предпазим от  заразата.

Празникът Курбан Байрам е най-превъзходния ден при Всевишния Аллах, не само защото на този ден се коли курбан, а защото това е и ден, в който мюсюлманите се събират за да изразят благодарността си към Него и да засвидетелстват съпричастност към общността, която Той е удостоил и възвеличил.

Идентичността на мюсюлманите е един от най-важните въпроси, на които трябва да обърнем внимание, тъй като в нашето съвремие материализмът надделява над духовните ценности и човешкото достойнство. В тази връзка е необходимо всеки да се обърне към себе си и към своето семейството, да види доколко се спазват религиозните принципи и човешките ценности. В последните месеци Всевишният Аллах ни изпрати милост, напомняйки ни, че без духовност не можем да се предпазим от нещастия и изпитания, без религия животът губи смисъл  и Ислямът е  единствената възможност да се предпазим от падение и заблуда.

Ето сега празнуваме Байрам, защото въпреки нашите недостатъци, Всевишният Аллах изпрати милостта си, която е достатъчна за всички, но до нея достигат само богобоязливите и разсъждаващите. Както във всеки аспект можем да видим мъдростта на Аллах, така и в празника е възможно да се види нейното отражение. Байрам е време  както за материална, така и за духовна наслада, но най-вече е време за извършване на добри дела, това е и смисълът на хадиса, в който пратеникът Мухаммед, Аллах да го благослови и приветства казва, че през целия си живот мюсюлманинът е в добро положение – вярващият никога не губи, не се отклонява от правия път и не пропуска нито една възможност.

От религиозна гледна точка, курбанът има духовно измерение, тъй като до Аллах достига страхопочитанието и богобоязънта, а не кръвта и плътта на жертваното животно. Заедно с това, месото от курбана има роля да сближава бедни и богати, мюсюлмани и немюсюлмани. Дните на Байрам са дни за празнуване, но социалната взаимопомощ е причина  хората да бъдат по-щастливи, от което и Аллах е доволен .

В нашето съвремие имаме необходимост да погледнем към себе си,  да преосмислим своята мисия и да опитаме да се променим към по-добро, защото промяната идва отвътре, а не отвън. При Аллах всеки човек е важен и ценен, но хората също трябва взаимно да се уважават и да си помагат един на друг, защото само така могат да намерят полагащото им се място на този свят и да получат наградата в отвъдния. Байрам е добра възможност за преосмисляне на тези принципи.

Аллах да приема ибадета ви, да ви е честит Курбан Байрам, Аллах да ви дари с щастие на този и отвъдния свят. Есселяму алейкум.

 

С уважение,

д-р Мустафа Хаджи,

главен мюфтия


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.