За поредна година  Висшият мюсюлмански съвет  ще връчи превърналата се в традиция награда, носеща името на първия главен мюфтия – Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди, който преди 110 години е избран за този висш пост. Решение за увековечаване на името и паметта на първия главен мюфтия бе взето от Висшия мюсюлмански съвет през 2016 г. и за първи път наградата бе връчена на 8.12.2017 г.

След като проведоха своето заседание на видеоконференция, членовете на специалната комисия по връчване на наградите взе решение за продължаване на утвърдилата се традиция, въпреки извънредната епидемична обстановка в страната, точно защото в такива трудни времена трябва да има позитивни неща, които да обнадеждят и повдигнат духа на хората.

Комисията за присъждане на годишната награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ реши номинациите да се изпращат до 30 септември 2020 г., веднага след което ще бъдат разгледани от комисията. Номинирани могат да бъдат личности, допринесли за развитието на Мюсюлманско изповедание и мюсюлманската общност, без значение етническа и религиозна принадлежност. Също така комисията подчертава, че мотивираните номинации за присъждане на наградата се правят от имамите, членовете на мюсюлмански настоятелства, районните мюсюлмански съвети, Висшия мюсюлмански съвет, мюсюлманските училища,  районните мюфтийства и Главно мюфтийство, както и с подписка от членове на мюсюлманската общност в Република България.   

Според председателя на Висшия мюсюлмански съвет и специалната комисия – Ведат С. Ахмед, наградата е „израз на зрялостта и приемственосттана Мюсюлманско изповедание като институция, която обединява всички мюсюлмани в страната ни, независимо от етноса, езика или вътрешно религиозните им различия.“


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.